Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.Mc 3,35

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 năm 2014

CHUA NHAT XVII THUONG NIEN NAM A

BÀI CHIẾU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A CHUA NHAT XVII TN NAM A

CHÚA NHẬT XVII TN NĂM A


BÀI ĐỌC 1: Trích sách 1 các Vua quyển thứ 1  1V 3, 5.7-12
Ngươi đã xin cho được tài phân biệt để xét xử.

BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma   8, 28-30
Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.

TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  13, 44-52
Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.


ST. PHUONG VY

Thứ Ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014

LE KINH THANH GIACOBE TONG DO

LỄ KÍNH THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒBÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15
"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu".


PHÚC ÂM: Mt 20, 20-28

"Các con sẽ uống chén của Ta".
LE NHO THANH MARIA MADALENA

LỄ NHỚ THÁNH MARIA MADALENA


ALBUM HANH PHUC CHO NHAU

ALBUM HẠNH PHÚC CHO NHAUThứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014

BAI DOC SAU CHUA NHAT XVI TN NAM A

BÀI ĐỌC SAU CHÚA NHẬT XVI TN NĂM A
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A
 
BÀI ĐỌC I (Năm chẵn): Mich 6, 1-4, 6-8
 
Bài trích sách tiên tri Mikêa.
Các ngươi hãy nghe Chúa phán: "Ngươi hãy đứng lên, hãy trình bày lời tố cáo của ngươi trước núi non, và các đồi hãy nghe tiếng của ngươi. Hỡi các núi và nền tảng kiên cố của địa cầu, hãy nghe Chúa tố cáo dân Người và biện luận với Israel.
 
"Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay là Ta đã làm khổ ngươi điều gì? Hãy trả lời cho Ta biết. Chính Ta dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập, đã giải thoát ngươi khỏi nhà nô lệ, và sai Môsê, Aaron và Maria đi trước mặt ngươi?"
 
Tôi sẽ hiến dâng vật gì lên Thiên Chúa cho xứng đáng? Hay là tôi sấp mình trước Thiên Chúa Tối Cao? Tôi sẽ dâng lên Người của lễ toàn thiêu và con bê một tuổi chăng? Chúa có hài lòng với hằng ngàn chiên đực, hoặc hằng muôn vàn dê đực béo tốt chăng? Tôi sẽ dâng con đầu lòng để đền tội ác của tôi, và dâng con cái tôi để đền chính tội tôi chăng?
 
Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi: tức là ngươi hãy thực hiện công bình, quý mến lòng nhân lành, và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa ngươi. 
Đó là lời Chúa
 
 
ĐÁP CA: TV. 49, 8-9, 16bc-17, 21. 23
 
Đáp: AI ĐI TRONG CHÍNH LỘ/ TA CHO BIẾT ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA.
 
Xướng: Ta trách ngươi không phải vì của lễ hiến tế,
Vì của lễ toàn thiêu luôn luôn có trước mặt Ta.
Ta sẽ không nhận bò tơ từ nhà ngươi mang đến,
Cũng không nhận dê đực bắt từ đoàn chiên ngươi.
 
Xướng: Giới răn của Ta, tại sao ngươi lại công bố,
Và giao ước Ta, tại sao ngươi lại nói ra?
Kỷ luật của Ta, thì ngươi ghét bỏ,
Lời Ta truyền dạy, ngươi lại vất đàng sau.
 
Xướng: Ngươi làm như thế mà Ta lại làm thinh ư?
Ngươi tưởng Ta giống như ngươi sao chớ?
Ta sẽ tố cáo ngươi, và phơi bày các việc trước mặt ngươi.
Ai hiến dâng lễ tế ca tụng, là tôn thờ Ta,
Ai đi trong chính lộ, Ta cho biết ơn cứu độ của Chúa.
 
ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Chúa phán/ Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta/ Ta biết chúng và chúng theo Ta/ Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Mt 12, 38-42
 
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".
Đó là lời Chúa
 
 
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A
Ngày 22 tháng 7
Thánh Maria Madalena.

 
BÀI ĐỌC I  2 Cor 5, 14-17
 
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô
 
 
ĐÁP CA: TV. 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Đáp: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CON/ LINH HỒN CON KHÁT KHAO CHÚA.

 
Xướng: Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi,
Tôi thao thức chạy kiếm Ngài.
Linh hồn tôi khát khao, thể xác tôi mong đợi chúa
Như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.
 
Xướng: Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài,
Để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa.
Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống,
Miệng tôi sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.
 
Xướng: Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi,
Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa.
Hồn tôi được no thỏa dường như mỹ vị cao lương,
Và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.
 
Xướng: Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi,
Để tôi được hoan hỉ núp bóng cánh của Ngài.
Linh hồn tôi bám thân vào Chúa,
Và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi.
 
ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy gì trên đường? tôi đã thấy mộ của Đức Kitô hằng sống và vinh quang của Đấng hằng sống lại/ Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Ga 20, 1-2, 11-18

Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
 
 

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 7 năm 2014

BAI CHIEU CHUA NHAT XVI TN NAM A

BÀI CHIẾU CHÚA NHẬT XVI TN NĂM A
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2014

BAI DOC SAU CHUA NHAT XV TN NAM A

BÀI ĐỌC SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NAM ACHUA NHAT XVI THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM ABÀI ĐỌC 1: Trích sách Khôn ngoan  12, 13.16-19
Người có tội được Chúa ban ơn sám hối.

BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma   8, 26-27
Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng riên xiết khôn tả.

TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  13, 24-43
Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.


ST. PHUONG VY & KHANH HOANG

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014

Classic Menu Manager 2010 and 2013

Classic Menu Manager 2010 and 2013


Một số người thích sự hồi hộp của một hệ điều hành mới và tất cả những thay đổi mới nó mang lại, nhưng những người khác như mọi thứ theo cách họ và sợ phải nắm bắt các tính năng mới.
Nếu bạn sử dụng Office 2010-2013 trên máy tính của bạn nhưng đang khao khát một cách bố trí cũ hơn, hãy thử Classic Menu Manager. Plug-in này đơn giản các công trình trên tất cả các chương trình trong Office, từ Word, Access và Excel, PowerPoint và Outlook. Classic Menu Manager là hoạt động ngay lập tức, vì vậy ngay sau khi bạn đã cài đặt nó, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả các menu đã thay đổi từ phong cách băng tiêu chuẩn để một cái gì đó quen thuộc hơn.

CHUA NHAT XV THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGHE VÀ HIỂU LỜI CHÚA ĐỂ SINH HOA KẾT QUẢ


BÀI ĐỌC 1: Trích sách I-sai-a  55, 10-11
Mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc. 

BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma   8, 18-23
Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.

TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  13, 1-23
Người gieo giống đi ra gieo giống.


ST. PHUONG VY & KHANH HOANG