Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.Mc 3,35

Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014

CHUA NHAT XXV THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM ABÀI ĐỌC 1: Trích sách I-sai-a   55, 6-9
Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.

BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê   1, 20c-24.27a
Đối với tôi sống là Đức Ki-tô.

TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  20, 1-16a
Phải chăng thấy tôi tốt bụng , mà bạn đâm ra ghen tức?

ST. PHUONG VY
KHANH HOANG

Thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014

BAI DOC SAU CHUA NHAT XXIV THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A


THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 24ANgày 15 tháng 9
Đức Mẹ Sầu Bi


BÀI ĐỌC I: Hebr 5, 7-9

Bài trích thư gởi tín hữu Do Thái.
Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời.
Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.
Đó là lời Chúa

ĐÁP CA: TV. 30, 2-3a, 3bc-4, 5-6, 15-16, 20

Đáp: LẠY CHÚA, XIN CỨU SỐNG CON THEO LƯỢNG TỪ BI CỦA CHÚA.

Xướng: Lạy Chúa, tôi tìm đến nương nhờ Ngài,
Xin đừng để tôi muôn đời tủi hổ
Vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa tôi.
Xin Chúa hãy lắng tai về bên tôi tớ Chúa.

Xướng: Xin Chúa mau lẹ để giải thoát tôi.
Xin chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn.
Bởi Chúa là đá tảng là chiến lũy của tôi,
Vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn tôi.

Xướng: Ngài dẫn tôi xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hạ tôi,
Vì Ngài là chỗ tôi nương náu,
Tôi phó thác tâm hồn trong tay Chúa,
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa tôi.

Xướng: Phần tôi, lạy Chúa, tôi tin cậy ở Ngài
Tôi kêu lên, Ngài là Thiên Chúa của tôi
Vận mạng tôi ở trong tay Ngài,
Xin cứu gỡ tôi khỏi tay quân thù và những người bách hại.

Xướng: Lạy Chúa, vĩ đại theo lòng nhân hậu Chúa,
Lòng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài,
Lòng nhân hậu Ngài ban cho những ai tìm nương tựa Ngài,
Ngay trước mặt con cái người ta.


ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Đức Trinh Nữ Maria là người có phúc, bà xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân thập giá Chúa mà không phải chết/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.
Đó là lời Chúa


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 24A

BÀI ĐỌC I (Năm chẵn): I Cor 12, 12-14, 27-31a

Bài trích thứ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, như thân xác là một, mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể.

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người theo phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các Tông đồ, thứ đến là các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là Tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Anh em hãy cần mẫn sao cho được những ân điển cao trọng hơn.
Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: TV. 99, 2, 3, 4, 5

Đáp: TA LÀ DÂN TỘC, LÀ ĐOÀN CHIÊN CHÚA CHĂN NUÔI.

Xướng: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa,
Hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ.
Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan phấn khởi.

Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa,
Chính Người đã tạo tác thân ta
Và ta thuộc quyền sở hữu của Người.

Xướng: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi,
Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi,
Vào hành lang với khúc ca vui,
Hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người.

Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo,
Lòng từ bi Người tồn tại muôn đời,
Và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ.

ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 7, 11-17

Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.
Đó là lời ChúaTHỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 24A

BÀI ĐỌC I (Năm chẵn) : I Cr 12, 31-13, 13

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khoa học; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát hết gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi.

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ, tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.
Đó là lời Chúa


ĐÁP CA: TV. 32, 2-3, 4-5, 12, 22

Đáp: PHÚC THAY DÂN TỘC MÀ CHÚA CHỌN LÀM CƠ NGHIỆP RIÊNG MÌNH.

Xướng: Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm,
Với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.
Hãy ca mừng Người bài ca mới,
Hát mừng Người với tiếng râm ran…

Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính,
Bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực,
Địa cầu đầy ân sủng Chúa.

Xướng: Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể,
Dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi,
Theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.

ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Giêrusalem/ hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 7, 31-35

Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:

'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. 'Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'.
Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".
Đó là lời Chúa.

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2014

BAI CHIEU LE KINH SUY TON THANH GIA

SUY TÔN THÁNH GIÁ
Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2014

ALBUM TINH CA THAP GIA

ALBUM TÌNH CA THẬP GIÁ 


LE SUY TON THANH GIA

LỄ KÍNH SUY TÔN THÁNH GIÁ


Bài Ðọc I:                                                                                  Ds 21, 4-9
"Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống".


Bài Ðọc II:                                                                                 Pl 2, 6-11
"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".


Phúc Âm:                                                                                  Ga 3, 13-17
"Con Người phải bị treo lên".ST. PHUONG VY 
KHANH HOANG

Thứ Ba, ngày 09 tháng 9 năm 2014

BAI DOC SAU CHUA NHAT XXIII THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

THỨ HAI SAU CHÚA NHÂT 23A

Ngày 8 tháng 9
Sinh nhật Đức Mẹ
Lễ kính


BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a

Bài trích sách Tiên tri Mikha.
Đây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người, cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an".
Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 12, 6ab. 6cd

Đáp: CON SẼ HỚN HỞ VUI MỪNG TRONG CHÚA.

ớng: Xin chớ để kẻ thù con hân hoan vì con quỵ ngã:
bởi con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa.

Xướng:  Xin cho lòng con hân hoan vì ơn Ngài cứu độ;
con sẽ hát mừng Chúa, vì Ngài ban ân huệ cho con.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là người có phúc và rất đáng mọi lời ca tụng, vì Mẹ đã sinh ra Mặt trời Công Chính là Đức Kitô, Chúa chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 1, 1-16. 18-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.‡bởi bà Thamar†Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Đó là lời Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 23A

BÀI ĐỌC I ( Năm chẵn): I Cr 6, 1-11

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem việc bất bình với kẻ khác ra thưa kiện trước mặt kẻ gian ác, chứ không trước mặt các thánh? Hay anh em lại không biết các thánh sẽ phán xét thế gian này sao? Và nếu anh em có quyền phán xét thế gian, thì anh em không xứng đáng xét xử những việc rất nhỏ mọn như thế sao? Anh em lại không biết chúng ta sẽ phán xét các thiên thần sao, phương chi là các việc đời này?

Vậy nếu anh em phải kiện cáo nhau về những việc đời này, anh em lại cắt đặt những người không đáng kể trong Hội thánh mà xét xử sao? Thật là một điều nhục cho anh em mà tôi phải nói như vậy. Chớ thì trong anh em không có người nào khôn ngoan có thể xét xử giữa anh em sao? Nhưng khi có việc kiện cáo giữa anh em với nhau mà lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyên việc anh em kiện tụng nhau, cũng đã là một lỗi rồi. Tại sao anh em không đành chịu một chút bất công? Tại sao anh em không đành chịu một chút thiệt thòi? Trái lại chính anh em ăn ở bất công và lừa đảo, mà lại xử như thế với chính anh em mình. Hay anh em lại không biết rằng: những kẻ gian ác sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa sao? Anh em chớ lầm tưởng: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, xấu nết, loạn dâm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bóc lột đều không được hưởng nước Thiên Chúa đâu.


Xưa kia trong anh em đã có ít người như vậy. Nhưng anh em đã được rửa sạch, đã được thánh hoá, đã được công chính hoá, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và trong Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: TV. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Đáp: THIÊN CHÚA VUI THÍCH Ở GIỮA DÂN NGƯỜI.

Xướng: Hãy ca ngợi chúa bằng một khúc ca mới,
Hãy vang lời ca tụng Người giữa đoàn các thánh.
Hỡi Israel, hãy vui mừng vì Đấng tạo thành mình,
Con cái Sion hãy nhảy mừng vì nhà vua của mình.

Xướng: Hãy ca tụng Người trong vũ điệu,
Hát ca vịnh mừng Người theo nhịp trống cung đàn.
Vì Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người,
Ban chiến thắng huy hoàng cho kẻ khiêm tốn.

Xướng: Thần dân Người sung sướng hân hoan,
Đồng ca hát cả trên giường nghỉ.
Miệng họ cao rao sự cao trọng của Thiên Chúa,
Vinh dự thay cho các thánh của Người.

ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian/ Alleluia

PHÚC ÂM: Lc 6, 12-19

Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.


Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
Đó là lời Chúa.THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 23A

BÀI ĐỌC I (Năm chẵn) : I Cr 7, 25-31

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô
Anh em thân mến, về những người đồng trinh, tôi không có lời Chúa truyền dạy nào, nhưng tôi đã được Chúa thương, nên tôi cho ý kiến như một người đáng tin cậy. Vậy tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt theo nhu cầu hiện tại. Phải, người ta ở vậy quả là một điều tốt. Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa. Nhưng nếu ngươi cưới vợ, ngươi chẳng có tội gì. Và nếu kẻ đồng trinh kết bạn, thì chẳng có tội gì. Nhưng những người thể ấy, sẽ chuốc lấy khốn khổ vào thân. Phần tôi, tôi muốn cho anh em tránh được điều đó.
Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ăn ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.
Đó là lời Chúa


ĐÁP CA: TV. 44, 11-12, 14-15, 16-17

Đáp: XIN HÃY NGHE/ THƯA NƯƠNG TỬ/ HÃY LẮNG TAI.

Xướng: Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy lắng tai,
Hãy quên dân tộc và nhà thân phụ,
Để Đức Vua Người sủng ái dung nhan:
Chính Người là Chúa của cô nương, hãy phục vụ Người.

Xướng: Tất cả huy hoàng là nàng công chúa đi vào cung nội,
Áo nàng dệt bằng những sợi chỉ vàng.
Bận áo gấm sặc sỡ, nàng được dẫn tiến Đức Vua,
Theo sau nàng là những cô trinh nữ bạn bè,
Họ cũng được bệ kiến long nhan.

Xướng: Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ,
Tiến vào trong cung điện Đức vua.
Người sẽ có con nối gót tiên vương liệt vị
Và phong họ làm quan trên cả sơn hà.

ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô/ Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 6, 20-26

Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.


"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".
Đó là lời Chúa


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 22A

BÀI ĐỌC I (Năm chẵn): I Cr 8, 1b-7, 11-13
 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, sự thông thái làm cho người ta ra kiêu căng, còn lòng yêu thương thì xây dựng. Nếu ai tưởng mình biết điều gì, thì kẻ ấy chưa biết mình phải biết đúng cách. Nhưng nếu ai yêu mến Thiên Chúa, thì kẻ ấy được Thiên Chúa nhận biết. Còn về đồ ăn đã cúng tế cho các ngẫu tượng, chúng ta biết ngẫu tượng ở thế này là hư vô, và chẳng có Chúa nào khác ngoài một Thiên Chúa. Vì chưng, dù trên trời dưới đất, có những vị được người ta gọi là thần, (thật ra người ta cho rằng có nhiều thần nhiều chúa), nhưng đối với chúng tôi, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, bởi Người mà mọi sự đều có và chúng ta phải quy về Người. Và có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người mà có mọi sự, và cũng nhờ chính Người mà có chúng ta. Nhưng không phải mọi người đều có sự thông biết, vì cho đến nay, còn có ít kẻ giữ thói quen thờ ngẫu thần, nên họ ăn của cúng tế cho ngẫu tượng, và lương tâm họ vốn yếu đuối, nên ra nhơ nhớp.

Và tại sự thông biết của ngươi, mà người anh em yếu đuối phải hư đi, người anh em mà Đức Kitô đã chết cho. Và làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Đức Kitô. Vì thế, nếu thức ăn làm cho người anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không ăn thịt cho tới muôn đời, kẻo làm cho người anh em tôi vấp phạm.
Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: TV. 138, 1-3, 13-14ab, 23-24

Đáp: LẠY CHÚA/ XIN HƯỚNG DẪN CON TRONG ĐƯỜNG LỐI ĐỜI ĐỜI.

Xướng: Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ tôi.
Ngài biết tôi, lúc tôi ngồi khi tôi đứng,
Ngài hiểu thấu tư tưởng tôi tự đàng xa,
Khi tôi bước đi hãy nằm nghỉ, Ngài thấy hết,
Ngài để ý tới mọi đường lối của tôi.

Xướng: Chính Ngài đã nặn ra thận tạng tôi,
Đã dệt ra tôi trong lòng thân mẫu.
Tôi ngợi khen Ngài đã tạo nên tôi lạ lùng như thế,
Vì công cuộc của Ngài thực diệu huyền

Xướng: Lạy Chúa, xin dò xét tôi và nhận biết lòng tôi,
Xin thử thách tôi và biết rõ tư tưởng tôi.
Xin Chúa nhìn coi hoặc giả tôi đi đường bất chính,
Và xin hướng dẫn tôi trong đường lối đời đời.

ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian với Người, và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 6, 27-38

Bài trích phúc âm theo thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.


Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".
Đó là lời Chúa

 

Thứ Bảy, ngày 06 tháng 9 năm 2014

BAI CHIEU CHUA NHAT XXIII THUONG NIEN NAM A

BÀI CHIẾU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A


CHUA NHAT XXIII TN NAM A

CHÚA NHẬT XXIII TN NĂM ABÀI ĐỌC 1: Trích sách Ê-dê-ki-el    33, 7-9
Nếu ngươi không nói để cảnh cáo đứa gian ác, thì máu nó, Ta sẽ đòi ngươi.


BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma   13, 8-10
Yêu thương là chu toàn lề luật.TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  18, 15-20
Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.


ST. PHUONG VY 
KHANH HOANGThứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014

BAI CHIEU CHUA NHAT XXII THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHUA NHAT XXII THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM ABÀI ĐỌC 1: Trích sách Giê-rê-mi-a   20, 7-9
Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục.

BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma   12, 1-2
Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động.

TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  16, 21-27
Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình.


ST. PHUONG VY 
KHANH HOANG

Thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014

MUNG LE THANH AUGUSTINO

MỪNG LỄ KÍNH THÁNH AUGUSTINOBÀI ĐỌC I :  I Ga 4, 7-16
 
Bài trích thứ thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ.
" Thiên Chúa thương yêu chúng ta trước "PHÚC ÂM: Mt 23, 8-12
 
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.

"Phàm ai tự xưng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên."


Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

TUYEN CHON NHUNG BAI HAT THANH CA PHAN 4

TUYỂN CHỌN NHỮNG BÀI HÁT THÁNH CA PHẦN 4TUYEN CHON NHUNG BAI HAT THANH CA PHAN 3

TUYỂN CHỌN BÀI HÁT THÁNH CA PHẦN 3
TUYEN CHON NHUNG BAI HAT THANH CA PHAN 2

TUYỂN CHỌN NHỮNG BÀI HÁT THÁNH CA PHẦN 2TUYEN TAP NHUNG BAI HAT THANH CA PHAN 1

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI HÁT THÁNH CA PHẦN 1