Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.Mc 3,35

Thứ Ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014

LE KINH THANH GIACOBE TONG DO

LỄ KÍNH THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒBÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15
"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu".


PHÚC ÂM: Mt 20, 20-28

"Các con sẽ uống chén của Ta".
LE NHO THANH MARIA MADALENA

LỄ NHỚ THÁNH MARIA MADALENA


ALBUM HANH PHUC CHO NHAU

ALBUM HẠNH PHÚC CHO NHAUThứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014

BAI DOC SAU CHUA NHAT XVI TN NAM A

BÀI ĐỌC SAU CHÚA NHẬT XVI TN NĂM A
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A
 
BÀI ĐỌC I (Năm chẵn): Mich 6, 1-4, 6-8
 
Bài trích sách tiên tri Mikêa.
Các ngươi hãy nghe Chúa phán: "Ngươi hãy đứng lên, hãy trình bày lời tố cáo của ngươi trước núi non, và các đồi hãy nghe tiếng của ngươi. Hỡi các núi và nền tảng kiên cố của địa cầu, hãy nghe Chúa tố cáo dân Người và biện luận với Israel.
 
"Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay là Ta đã làm khổ ngươi điều gì? Hãy trả lời cho Ta biết. Chính Ta dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập, đã giải thoát ngươi khỏi nhà nô lệ, và sai Môsê, Aaron và Maria đi trước mặt ngươi?"
 
Tôi sẽ hiến dâng vật gì lên Thiên Chúa cho xứng đáng? Hay là tôi sấp mình trước Thiên Chúa Tối Cao? Tôi sẽ dâng lên Người của lễ toàn thiêu và con bê một tuổi chăng? Chúa có hài lòng với hằng ngàn chiên đực, hoặc hằng muôn vàn dê đực béo tốt chăng? Tôi sẽ dâng con đầu lòng để đền tội ác của tôi, và dâng con cái tôi để đền chính tội tôi chăng?
 
Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi: tức là ngươi hãy thực hiện công bình, quý mến lòng nhân lành, và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa ngươi. 
Đó là lời Chúa
 
 
ĐÁP CA: TV. 49, 8-9, 16bc-17, 21. 23
 
Đáp: AI ĐI TRONG CHÍNH LỘ/ TA CHO BIẾT ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA.
 
Xướng: Ta trách ngươi không phải vì của lễ hiến tế,
Vì của lễ toàn thiêu luôn luôn có trước mặt Ta.
Ta sẽ không nhận bò tơ từ nhà ngươi mang đến,
Cũng không nhận dê đực bắt từ đoàn chiên ngươi.
 
Xướng: Giới răn của Ta, tại sao ngươi lại công bố,
Và giao ước Ta, tại sao ngươi lại nói ra?
Kỷ luật của Ta, thì ngươi ghét bỏ,
Lời Ta truyền dạy, ngươi lại vất đàng sau.
 
Xướng: Ngươi làm như thế mà Ta lại làm thinh ư?
Ngươi tưởng Ta giống như ngươi sao chớ?
Ta sẽ tố cáo ngươi, và phơi bày các việc trước mặt ngươi.
Ai hiến dâng lễ tế ca tụng, là tôn thờ Ta,
Ai đi trong chính lộ, Ta cho biết ơn cứu độ của Chúa.
 
ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Chúa phán/ Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta/ Ta biết chúng và chúng theo Ta/ Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Mt 12, 38-42
 
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".
Đó là lời Chúa
 
 
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A
Ngày 22 tháng 7
Thánh Maria Madalena.

 
BÀI ĐỌC I  2 Cor 5, 14-17
 
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô
 
 
ĐÁP CA: TV. 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Đáp: LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CON/ LINH HỒN CON KHÁT KHAO CHÚA.

 
Xướng: Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi,
Tôi thao thức chạy kiếm Ngài.
Linh hồn tôi khát khao, thể xác tôi mong đợi chúa
Như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.
 
Xướng: Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài,
Để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa.
Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống,
Miệng tôi sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.
 
Xướng: Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi,
Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa.
Hồn tôi được no thỏa dường như mỹ vị cao lương,
Và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.
 
Xướng: Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi,
Để tôi được hoan hỉ núp bóng cánh của Ngài.
Linh hồn tôi bám thân vào Chúa,
Và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi.
 
ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy gì trên đường? tôi đã thấy mộ của Đức Kitô hằng sống và vinh quang của Đấng hằng sống lại/ Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Ga 20, 1-2, 11-18

Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
 
 

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 7 năm 2014

BAI CHIEU CHUA NHAT XVI TN NAM A

BÀI CHIẾU CHÚA NHẬT XVI TN NĂM A
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2014

BAI DOC SAU CHUA NHAT XV TN NAM A

BÀI ĐỌC SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NAM ACHUA NHAT XVI THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM ABÀI ĐỌC 1: Trích sách Khôn ngoan  12, 13.16-19
Người có tội được Chúa ban ơn sám hối.

BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma   8, 26-27
Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng riên xiết khôn tả.

TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  13, 24-43
Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.


ST. PHUONG VY & KHANH HOANG

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014

Classic Menu Manager 2010 and 2013

Classic Menu Manager 2010 and 2013


Một số người thích sự hồi hộp của một hệ điều hành mới và tất cả những thay đổi mới nó mang lại, nhưng những người khác như mọi thứ theo cách họ và sợ phải nắm bắt các tính năng mới.
Nếu bạn sử dụng Office 2010-2013 trên máy tính của bạn nhưng đang khao khát một cách bố trí cũ hơn, hãy thử Classic Menu Manager. Plug-in này đơn giản các công trình trên tất cả các chương trình trong Office, từ Word, Access và Excel, PowerPoint và Outlook. Classic Menu Manager là hoạt động ngay lập tức, vì vậy ngay sau khi bạn đã cài đặt nó, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả các menu đã thay đổi từ phong cách băng tiêu chuẩn để một cái gì đó quen thuộc hơn.

CHUA NHAT XV THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGHE VÀ HIỂU LỜI CHÚA ĐỂ SINH HOA KẾT QUẢ


BÀI ĐỌC 1: Trích sách I-sai-a  55, 10-11
Mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc. 

BÀI ĐỌC 2: Trích thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma   8, 18-23
Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.

TIN MỪNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH  MÁT-THÊU  13, 1-23
Người gieo giống đi ra gieo giống.


ST. PHUONG VY & KHANH HOANG

Thứ Tư, ngày 09 tháng 7 năm 2014

BAI DOC SAU CHUA NHAT XIV THUONG NIEN NAM A

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A


THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A

BÀI ĐỌC I (Năm chẵn): Os 2, 14, 15b-16, 19-20

Bài trích sách tiên tri Oosê
Đây Chúa phán: "Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, và như ngày nó lên từ đất Ai-cập. Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, sấm của Giavê, nó sẽ gọi Ta: 'Chồng tôi', chứ nó sẽ không gọi Ta là 'Ông chủ tôi' nữa".

"Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín và ngươi sẽ biết Ta là Chúa".
Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: TV. 144, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Đáp:  CHÚA NHÂN ÁI VÀ TỪ BI

Xướng: Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa,
Và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa đến muôn đời.
Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen,
Sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.

Xướng: Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa,
Và thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài.
Người ta nói đến vinh quang cao cả oai nghiêm,
Và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa.

Xướng: Người ta nói đến vinh quang cao cả oai nghiêm,
Và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa.
Người ta nói tới quyền năng trong những việc đáng sợ,
Và kể ra sự vĩ đại của Ngài.

Xướng: Người ta lớn tiếng khen ngợi lòng nhân hậu bao la,
Và hân hoan vì đức công minh của Chúa.
Chúa nhân ái và từ bi,
Chậm bất bình và giàu ân sủng.

ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán/ và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 9, 18-26
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.
Đó là lời Chúa


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A

BÀI ĐỌC I (Năm chẵn): Os 8, 4-7. 11-13

Bài trích sách Tiên tri Osê.
Đây Chúa phán: "Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc tượng thần, để Ta tàn phá đi.

"Hỡi Samaria, hãy ném con bê của ngươi đi. Ta đã nổi giận chúng. Chúng không thể thanh tẩy mình đến bao giờ? Con bê này bởi Israel mà ra, người thợ đúc đã làm ra nó, nó đâu phải là thần. Con bê của Samaria sẽ giống như con nhện. Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão: lúa mì của chúng chẳng đâm bông, mà nếu có bông cũng chẳng có hạt, và nếu có được hạt, thì người ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.

"Ephraim làm thêm bàn thờ để phạm tội, những bàn thờ này đã nên dịp tội cho nó. Vì Ta viết cho nó muôn ngàn lề luật, và nó coi như không can gì đến nó. Chúng sẽ dâng của lễ, sẽ hiến tế thịt thà, chúng cứ việc ăn, Chúa không chấp nhận đâu. Chúa sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng và sẽ phạt tội chúng: chúng sẽ hướng về Ai-cập".
Đó là lời Chúa


ĐÁP CA: TV. 113b, 3-4, 5-6, 7ab-8, 9-10

Đáp: NHÀ ISRAEL CẬY TIN VÀO CHÚA.

Xướng: Thiên Chúa chúng tôi ngự trên trời,
Phàm điều chi Người ưng ý, Người đã thực thi.
Thần tượng của họ bằng bạc với vàng,
Đó là sự vật do tay người tác tạo.

Xướng: Chúng có miệng mà không nói năng,
Chúng có mắt mà không nhìn thấy.
Chúng có tai mà chẳng khá nghe,
Chúng có mũi mà không biết ngửi.

Xướng: Chúng có tay mà không sờ mó,
Chúng có chân mà chẳng bước đi.
Sẽ nên giống y như chúng,
Bao nhiêu kẻ làm ra và cậy tin vào chúng.

ALLELUIA
Alleluia – Alleluia: Chúa phán/ Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta/ Ta biết chúng và chúng biết Ta/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 9, 22-38
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêô.

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
Đó là lời ChúaTHỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A

BÀI ĐỌC I (Năm chẵn): Os 10, 1-3, 7-8, 12

Bài trích sách tiên tri Ôsê.
Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Đất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ đây chúng sẽ đền tội. Chúa sẽ đánh vỡ các tượng thần và phá tan các bàn thờ của chúng. Bấy giờ chúng sẽ nói: "Chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Chúa: và nhà vua sẽ làm gì cho chúng ta?"

Samaria đã làm cho vua mình qua đi như bọt nước. Những nơi cao dựng tượng thần sẽ bị phá huỷ: Đó là tội lỗi của Israel! Cây ké và gai góc sẽ mọc trên bàn thờ chúng. Chúng sẽ nói với núi non rằng: Hãy che lấp chúng ta đi. Chúng sẽ nói với đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta cho rồi! Các ngươi hãy gieo rắc sự công chính và sẽ gặt mùa nhân từ. Các ngươi hãy khai khẩn những khu đất mới: Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa, khi Người đến, Người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi.
Đó là lời Chúa

ĐÁP CA: TV. 104, 2-3, 4-5, 6-7

Đáp: HÃY TÌM KIẾM THIÊN NHAN CHÚA LUÔN LUÔN.

Xướng: Hãy xướng ca, đàn hát mừng Ngài,
Hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.
Hãy tự hào vì danh thánh của Ngài,
Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui.

Xướng: Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa,
Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.
Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm,
Những phép lạ, và những điều miệng Ngài phán quyết.

Xướng: Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài,
Hỡi con cháu Giacob, những người được Ngài kén chọn.
Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.

ALLELUIA
Alleuia – Alleluia: Chúa phán/ Thầy là đường/ là sự thật và là sự sống/ không ai đến được với Cha mà không qua Thầy/ Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 10, 1-7

Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".
Đó là lời Chúa